Haki ya Kunakili/Taarifa ya Mawasiliano

Mwenyeji wa tovuti hii ni Pioneer Bible Translators/The Word For The World

Kupata taarifa zaidi kuhusu tovuti hii andikia barua pepe kwa info@lughurulanguage.com

Kila kitu ni haki ya Pioneer Bible Translators/The Word For The World, isipokuwa kimeandikwa tofauti.