Copyright

This website is sponsored by Pioneer Bible Translators/The Word For The World.

Kupata mbuli tsa topfuti ino wandike ibarua pepe kwa [email protected]

Chila chinu china haki ya Pioneer Bible Translators/The Word For The World, ila ka chandikighwa tofauti labda